Individual samtaler

Individual samtaler er en samtale alene med terapeuten. Klienten kommer med et tema/ en utfordring som han / hun ønsker å snakke rundt.
Vi har fokus på hele mennesket. Hvordan følelser, tanker og relasjoner påvirker oss.
Bli kjent med egne følelser og behov. Se egne mønster, og kunne bryte lite tjenlige mønster.
Gjøre grep og skape nye og bedre mønster.

Familieveiledning

Familien er ofte noe som betyr mye for oss. Når vi opplever at vi ikke har gode og trygge relasjoner med dem, kan det påvirke hverdagen vår i ulik grad.
Ingen familier er immune mot konflikter, og store og små ting kan utfordre relasjonen til de vi er mest glad i.
Familieveiledning er et tilbud der flere i en familie får hjelp samtidig.
Vi ser på samspill og relasjons vansker . Det kan være vansker mellom foreldre, foreldre / barn og mellom søsken.
Dere kan få hjelp til å se på dårlige mønstre, og få hjelp til å endre disse slik at vi
gjennom en terapeutisk tilnærming bidrar til å styrke relasjon og samspill mellom partene. Formålet er ofte å få en sosial enhet til å fungere bedre.

Foreldreveiledning

Synes du som alle andre at foreldrerollen kan være strevsom?
Jeg tilbyr foreldreveiledning til foreldre som trenger støtte der barn strever eller viser utfordrende atferd, samt som forebygging. Jeg tilbyr også kurs.

Les mer om COS / Trygghetsirkelen lenger nede.

CIRCLE OF SECURITY / COS / TRYGGHETSIRKELEN

COS er en foreldreveilednings modell som bygger på mer enn 50 års
forskning. Den kommer fra USA, og er nå utbredt i hele verden.
Trygghetsirkelen er en visuell sirkel der foreldrene er den trygge havnen.
COS hjelper foreldre til å lese og forstå barnet deres bedre, og dermed kunne gi dem i større grad det de trenger for å føle seg elsket og trygge. Modellen gir foreldre hjelp til å være emosjonelt tilgjengelig for barna sine. Barna som blir møtt utfra COS sin modell, viser seg og bli i større grad trygge og robuste til å møte livet på en god måte som voksne.
De får en bedre selvfølelse og selvtillit.
Forskningen viser også at foreldre som har fått COS veiledning blir mer
rolige , takler foreldrerollen lettere og får redusert stressnivå.
Et COS kurs går over 8 ganger av 1 ½ time. Jeg har kurs for et foreldrepar
eller en forelder om gangen. Det blir da mulighet for å snakke om sirkelen
konkret utfra akkurat deres barn.