Bufferkurs

Det er et kurs som er en blanding av kurs og terapi, slik jeg gjennomfører det. Jeg tar imot et par om gangen slik at paret skal få snakke om temaene i kurset, opp i mot deres eget forhold. Det er et kurs om hvordan par kan styrke kjærligheten ved å skape gode øyeblikk, takle følelser og håndtere varige forskjeller, slik at det bidrar til tillit og samhold, i stedet for avstand og ensomhet. Kurset bygger hovedsakelig på forskningsbasert kunnskap.
KJÆRLIGHET ER MAGISK, MEN IKKE MYSTISK LENGER. I dag vet vi mye om hva som er viktig for og ha det bra i forholdet. Det at vi nå vet så mye om hva som er viktig for å ha det bra, gjør også at det er svært gode resultater etter endt kurs, om paret er motivert til og ta i bruk kunnskapen. I kurset går vi
gjennom ALT som er viktig for og ha et godt forhold.

Målet med kurset er å bidra til god følelseshåndtering, trygg tilknytning og økt evne til å takle varige forskjeller. Styrke fysisk og psykisk helse og dermed øke livskvaliteten. Det er avgjørende for vår fysiske og psykiske helse å ha det godt i forholdet. Kurset går over 5 ganger av 2 timer.

Kurset har fem hovedtemaer:
1: Hva skaper varige parforhold
2: Følelser
3: Konflikthåndtering
4: De varige forskjellene
5: Å komme på bølgelengde igjen

Les mer om bufferkurs

Woman holding a child

Du og jeg og ADHD

Det er et kurs der en eller begge har diagnosen ADHD. Kurset er utarbeidet av psykologene Anne Marie Fosse Teigen, som selv har ADHD, og Line Lotherington, som er partner til en med diagnosen.

Kurset er derfor med på å ivareta og se utfordringer fra begge sider. Kurset er basert på forskning for voksen ADHD, klinisk erfaring og kunnskap om generell parpsykologi.

Å takle ADHD i parforhold over tid er uten tvil en utfordring. Heldigvis vet vi en del om hvorfor det er slik, og hva som kan gjøres for å minimere de negative effektene ADHD kan ha på parforholdene og utnytte de positive mulighetene. Et godt parforhold er ikke der vi strever for å være perfekte. Et godt forhold er der vi daglig jobber i det små for å bygge og vedlikeholde tillit, vennskap og kjærlighet. Det er til tider utfordringer i alle parforhold.

Der en har ADHD er det utfordringer som er annerledes enn i andre forhold, så derfor er det utarbeidet et eget kurs for dem.

mann og kvinne leier hverandre

Kursheftet inneholder fem ulike kapitler:
1: Om ADHD og parforhold. Innføring i hva ADHD er og hvordan det kan
påvirke parforholdet.
2: Hva gjør parforhold gode. Gjennomgår hovedfunn fra forskning.
3: Konflikter og konflikthåndtering.
4: Sex og ADHD
5: Du og jeg og forskjellene mellom oss.
Tilbakemeldinger viser at par synes det er svært befriende og oppklarende å få kunnskapen og se sin situasjon i lys av det en lærer i kurset. Puslebrikker kommer på plass og en ser sammenhenger, og lærer nye måter å sammen håndtere hverdagen på videre.

Les mer om Du og jeg og ADHD

Kjærestetid i toppen av et tre

-et samarbeid mellom Trygg framtid og Kristiansand Tretopphytter AS

Kjærestehelg – invester i dere to!

Ta med deg partneren din på en uforglemmelig helg i toppen av et tre. Der fokus er på å styrke og dyrke en livslang relasjon, som skal være god. Alle par kan få det enda litt bedre om de har noen verktøy og er bevisst på å gjøre de riktige tingene, for å ha et godt og trygt forhold.

Les mer om Kjærestetid i toppen Les mer mann bærer en kvinne