Jeg tilbyr tilpasset behandling basert på erfaring og forskning om effektiv parterapi. Det kan være mange grunner til at dere ønsker samtaler fra en tredjepart: Dere kan oppleve en krise i forholdet og det er avgjørende med raske avklaringer, ved hjelp av en tredjepart. Det kan være problemer med kommunikasjon eller at dere opplever at dere vokser fra hverandre. Begge eller den ene har negative følelser for den andre.En annen grunn kan være at dere ønsker å jobbe forebyggende og evt forberede seg før samliv / ekteskap, før man får barn eller andre vanskelige livssituasjoner. Jeg vil hjelpe dere til å finne gode løsninger, og en retning for et godt og varig forhold. For mange handler parterapi om å få til et bedre mønster / klima mellom partene, gjennom hvordan man snakker til hverandre og i måten paret behandler hverandre. Mange opplever også at det er lettere å gjøre endringer med en objektiv fagperson til stede.

Jeg kan også ha samtalene som et personlig kurs for dere to, ved bruk av ”Bufferkurset” eller ”PREP” kurset.

Jeg holder til i koselige lokaler i Posebyen i Kristiansand. Adressen er: Skippergata 92, ringeklokka det står: TRYGG FRAMTID Lillehuset

Kort ventetid

Mulighet for å avtale en gratis samtale for å se om dette kan være noe for dere.

Ta kontakt for en avtale: gunvor@tryggframtid.no / telefon 478 37 015