Forside_Barnekurs-1Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse

TRYGG FRAMTID har sertifiserte kursholdere i Diameta.

Vi er svært opptatt av forebygging og at alle de voksne rundt et barn skal inneha kunnskap om hvordan bygge god selvfølelse. Vi jobber med å lære barn, ungdom, foreldre, voksne, og ansatte i skoler og barnehager gode og enkle verktøy for å opprettholde og styrke deres selvfølelse. Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt møte utfordringer i sin hverdag og nettopp derfor er det viktig at alle har verktøy som er konkrete og enkle å ta i bruk. Dette kan dreie seg om hvordan: få venner, føle trygghet, kommunisere med andre på en god måte, takle press og stress, ha gode søvnrutiner, løse konflikter, redusere mobbing i skolen, mestre sinne eller andre følelser, spise sunt, få bedre motivasjon, bruke selvhjelps teknikker ved behov, være trygg på seg selv, tenke og føle at jeg er god nok som den jeg er, kjenne mestring i forhold til hva som er viktig for den enkelte og hvordan stole på seg selv.

Barnekurs holdes i aldersgruppene førskolealder (i barnehagen), 6-9, 9-13 og ungdomskurs i aldersgruppen 13-17. Vi har også voksenkurs fra 18 år og oppover.
Kurset er lagt opp med øvelser, aktiviteter, dialog og lek. Undervisningen krever at barnet klarer å sitte en del i ro. Barn og ungdom kommer alene på kurs. Snakk med kursholder dersom barnet/ungdommen er utrygg, så får du veiledning.
Kursene går over tre dager med to timers varighet pr gang. Ved helgekurs foregår kurset over to dager med tre timer pr. dag.

Priser:

Barne og ungdomskurs for god selvfølelse

  • 3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager: Kr. 1.650,- Kveld eller helg.

Èn til én kurs

  • Barn, ungdom, voksne: Kr. 4.000,-

 

TRYGG FRAMTID tilbyr jevnlige kurs. Følg link for å melde deg på kurs her: