Foreldrerollen er en av de mest utfordrende rollene vi kan stå i, og noen ganger kan vi alle bli usikre på hva som er best å gjøre. Vi i TRYGG FRAMTID har lang erfaring i å arbeide med barn og ungdom, og hvordan håndtere ulike utfordringer i hverdagen der samspillet med barna er preget av konflikter. Vi tilbyr samtaler og veiledning til foreldre som ønsker og har behov for å drøfte ulike problemstillinger rundt det å være foreldre. Vi kan komme hjem til dere for å observere familien i deres eget miljø med videre samtale og veiledning i hjemmet, eller dere kan komme til oss i Skippergata 92. 

Vi har en sertifisert COS-P kursleder. Med bakgrunn i dette har vi solid kunnskap i hvordan uhensiktsmessige samspillsmønstre mellom foreldre og barn oppstår, og også hvordan de kan forstås og løses til det beste for både barnet og foreldrene.

Ta kontakt, så finner vi ut hvordan dere ønsker det!