Foreldrerollen er en av de mest utfordrende rollene vi kan stå i, og noen ganger kan vi alle bli usikre på hva som er best å gjøre. Jeg i TRYGG FRAMTID har lang erfaring i å arbeide med barn og ungdom, og hvordan håndtere ulike utfordringer i hverdagen der samspillet med barna er preget av konflikter. Jeg tilbyr samtaler og veiledning til foreldre som ønsker og har behov for å drøfte ulike problemstillinger rundt det å være foreldre. Jeg kan komme hjem til dere for å observere familien i deres eget miljø med videre samtale og veiledning i hjemmet, eller dere kan komme til meg i Skippergata 92. 

Jeg er sertifisert COS-P kursleder. Med bakgrunn i dette har jeg solid kunnskap i hvordan uhensiktsmessige samspills mønstre mellom foreldre og barn oppstår, og også hvordan de kan forstås og løses til det beste for både barnet og foreldrene.

Ta kontakt, så finner vi sammen ut hvordan dere ønsker det!