trygghetssirkelen

Circle of security

TRYGG FRAMTID tilbyr Circle of security (COS) kurs. Dette er et foreldreveiledningsprogram som kommer fra USA. Det retter seg mot foreldre og voksne som omgås barn og har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og voksne. Cos er en hjelp til å være emosjonelt tilgjengelig for barnet. Vi mener alle foreldre og voksne som arbeider med barn kan ha nytte av Cos kurs. Kurset kan gjøre det lettere å komme i posisjon til å snakke om følelser og det som både er vondt, vanskelig og det som er bra. Du får hjelp til å se hva barnet har behov for og hva du som voksen kan gjøre for å støtte barnet i sin utvikling for å bli et trygt barn. Mange voksne sier de opplever at de er blitt rolige og lettere takler foreldre/voksen rollen og at stress reduseres etter endt kurs. Du vil få en større forståelse for barnet ditt. Hvorfor blir barnet sint, og hvordan kan du møte barnet i sinnet og aggresjon? Hvordan kan du møte og være der for barnet når det er lei seg, og hvordan kan du være der å glede deg over barnet ditt, når det er glad og vil dele gleden med deg? Kurset er en bevisstgjøring på å klare å lese barnet på hva det trenger i ulike situasjoner.

COS kurset kan legges opp på ulike måter. Vi tilbyr kurs til enkelt personer/par, flere foreldre sammen i en gruppe eller til barnehageansatte.

Kurset er delt opp i ulike pakker og vi går igjennom ulike temaer for hver gang. Vi kan ha kurset enten hos oss i Skippergaten eller komme hjem til dere dersom det er ønskelig. Vi er tilgjengelige både på dag og kveldstid. Her tilpasser vi etter deres behov!

 

Dersom dere har andre behov, er vi fleksible og det er bare å ta kontakt!

Dersom du ønsker å lese mer om COS, kan du følge linken under. Den er på engelsk. Kursene vi har er på norsk.

http://www.circleofsecurity.net/